Monumentaal

Vooraf

Voordat u een historisch pand koopt of laat restaureren, is het verstandig het te laten inspecteren. 
Zo weet u precies wat de staat van onderhoud is en komt u niet voor grote verrassingen te staan. 

Hiervoor schakelt u Van Dijk in, die een (aankoop)keuring en inspectie uitvoert. 
Qua financiering kan Van Dijk u voorafgaand adviseren, want er bestaan diverse financiële mogelijkheden, 
afhankelijk van de monumentale status. 

Planvorming

Is de huidige status in kaart gebracht dan worden daarna de wensen, 
mogelijke opties en de financiële consequenties met de klant besproken. 
Wij presenteren u onze ideeën en architectonische oplossingen met tekeningen en werkomschrijvingen.
Na definitieve goedkeuring daarvan kunnen wij - om tijd te winnen - starten met de aanvraag van de benodigde vergunningen.
Tussentijds wordt een open begroting gemaakt, met alle posten gespecificeerd. Kortom: transparantie.
Deze begroting wordt gezamenlijk doorgesproken, uitgelegd, gewikt en gewogen. 

Het is ons er alles aan gelegen binnen het budget te werken.
Voor mogelijke overschrijdingen, al dan niet door noodzaak ingegeven, vragen wij vooraf uw toestemming. 
U wordt altijd op de hoogte gebracht van het hoe en waarom, zodat er zich geen verrassingen achteraf voordoen.

Werk in uitvoering

Als alles rond is en er overeenstemming is bereikt gaan we aan de slag.
Vanaf dat moment komen onze specialisten bij u over de vloer en wordt het plan werkelijkheid.

CONTACT
Van Dijk B.V.
Parallelweg 11
3931 MS Woudenberg

Tel: 06-10.92.96.94
E-mail: info@vandijk-bv.nl
Contact opnemen >
 
Copyright © 2013 - 2023